Installatietechniek, bouwfysica en akoestiek

Kompas adviseert, ontwerpt en installeert oplossingen waarin bouwfysica, installaties en akoestiek integraal samengaan.

Vastgoedondersteuning

We combineren bouwkundige en installatietechnische expertise om u te ondersteunen bij uw vastgoed.

Duurzaamheid en comfort

Wij geloven dat er in de toekomst alleen ruimte is voor duurzame gebouwen.

Gebouwscan

Met een scan brengen we de oorzaak van klimaatproblemen aan het licht én geven we inzicht in de oplossingen.

Vastgoedondersteuning

We combineren bouwkundige en installatietechnische expertise om u te ondersteunen bij uw vastgoed. Samen werken we toe naar een duurzaam en onderhoudsarm gebouw dat volledig op de gebruikers is gericht.

Huisvestingsvraagstukken

Wanneer u tegen de grenzen van uw huidige vastgoed aanloopt, brengen wij voor u de oplossingen in kaart. Verbouwen, renovatie of nieuwbouw? We begrijpen uw huisvestingswensen en weten waaraan een toekomstbestendig gebouw voor onderwijs, zorg, wonen of ondernemen moet voldoen.

Locatiestudie

We zetten geavanceerde data-analyses én ons persoonlijke netwerk in om potentiële locaties te vinden en te onderzoeken. Vraag, aanbod, gebruikersscan, wensen en eisen; wij vertalen dit alles naar de ideale locatie voor u én weten deze te vinden.

Projectondersteuning

U heeft een vastgoedproject, maar onvoldoende capaciteit of expertise in eigen huis? Kompas ondersteunt u in elke fase van uw project, zowel extern als intern bij u op locatie. Desgewenst nemen we het volledige projectmanagement of de directievoering van u over, maar we kunnen ook een deeltraject verzorgen. Projectvoorbereiding, bouwmanagement, directievoering of toezichthouden… Kompas geeft richting aan uw project.

Bouwrealisatie

Stelt u zich eens voor: een aannemer met de communicatieve vaardigheden van een vastgoedadviseur. Dat is precies wat we u bieden wanneer we de bouwrealisatie op ons nemen. We zorgen dat uw gebouw gemaakt wordt tegen dezelfde condities als een traditionele aannemer. Alleen stellen wij een bouwteam samen uit een select aantal vaste uitvoerende specialisten en blijven we uw aanspreekpunt gedurende de hele bouw of verbouwing. We maken uw gebouw precies zoals we dat zelf mede hebben bedacht; daardoor is er minder overdracht en gaat er geen kennis verloren. Het resultaat: heldere informatievoorziening, duidelijke afspraken en minimale overlast voor eventuele gebruikers en bewoners.

Exploitatiemanagement

We houden al in de voorbereiding van nieuwbouw of verbouwing rekening met de gehele levenscyclus en kijken dus zowel naar de investeringen als de exploitatielasten. Na de realisatie helpen we u vervolgens graag om grip te houden op het beheer. In een meerjaren onderhoudsplan brengen we bouwtechnische, installatietechnische en duurzaamheidsaspecten samen. Daarbij maken we gebruik van gebouwscans om inzicht te krijgen in de efficiëntste oplossingen.

Installatietechniek, bouwfysica en akoestiek

Licht, lucht, water en geluid… het zijn slechts enkele factoren die samen bepalen hoe u een gebouw ervaart. Kompas adviseert, ontwerpt en installeert oplossingen waarin bouwfysica, installaties en akoestiek integraal samengaan. Veelal onzichtbaar weggewerkt, maar onmisbaar voor een optimaal binnenklimaat, energieverbruik, gebruiksgemak en veiligheid.

Engineering

De adviezen die we geven, werken we tot in detail uit in installatietechnische tekeningen. Dat doen we in eigen huis, met eigen engineers die letterlijk in dezelfde ruimte werken als onze bouwkundig ingenieurs. De kennisuitwisseling die daardoor ontstaat, zorgt voor een perfecte symbiose van gebouw en installaties.

Technische en bouwfysische scans

Een scan geeft in korte tijd veel inzicht in de huidige staat van uw gebouw. Zo komen mogelijke oplossingen voor klimaatproblemen in beeld en vindt u de snelste weg naar verbetering en verduurzaming van uw gebouw. We zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van uiteenlopende scans en hebben een eigen Kompas VR scan ontwikkeld. Lees meer over onze gebouwscans.

Haalbaarheidsstudie

Dankzij onze bouwkundige en installatietechnische achtergrond kennen we de actuele prijsniveaus over de volle breedte. We maken snel en nauwkeurig een calculatie die u inzicht geeft in de haalbaarheid van uw plannen. ​

Metingen en onderzoeken

De aanleiding voor een meting of onderzoek kan sterk verschillen. Van onvrede over het hoge energieverbruik tot concrete klachten over tocht en vocht. Onderzoek kan ook nodig zijn om rendabele investeringen en verbeterkansen in beeld te brengen. We beschikken over de benodigde apparatuur en expertise voor alle relevante metingen en onderzoeken.

Rapportage en advisering

Inzichten uit scans, metingen en onderzoeken vertalen we in overzichtelijke rapportages en adviezen die iedereen begrijpt. U ontvangt een duidelijke managementrapportage in niet-technische termen, zodat in één oogopslag duidelijk is wat de onderzoeksbevindingen én oplossingsrichtingen zijn.

Stikstofdepositieberekening

Wilt u vooraf weten of uw plannen een positief of negatief effect hebben op de de voorgeschreven Natura 2000 gebieden in relatie tot Stikstof(verbindingen, NOx), dan stellen wij voor u hiervoor een berekening op met bijhorende rapportage welke u mee kunt leveren bij de vergunningsaanvraag. Zodoende kan nader onderzoek of stagnatie voorkomen worden.

Gebouwscan

Te warm, te koud, te vochtig? Met een scan brengen we de oorzaak van klimaatproblemen aan het licht én geven we inzicht in de oplossingen. Voor een bredere analyse hebben we BOEI-gecertificeerde inspecteurs in huis. Onze eigen Kompas VR Scan is een revolutionaire nieuwe manier om een gebouw en data over dat gebouw te visualiseren in 3D.

Bouwfysische scan

Met een bouwfysische scan leggen we de bouwkundige oorzaak van klimaat-, energie- en veiligheidsklachten bloot. Van windhinder tot koudebruggen, van warmteverlies tot beperkte brandveiligheid.

Installatietechnische scan

Een binnenklimaatonderzoek dat zich volledig richt op de installatietechniek. Deze scan kan inzicht geven in de totale staat van de installaties, maar het kan ook een gerichte scan zijn op het gebied van tocht, comfort, fijnstof, geurhinder, legionella, processtromen, verlichting of een ander specifiek onderwerp.

Akoestische scan

Hoe belangrijk de akoestiek van een gebouw is, wordt meestal pas duidelijk als er iets niet helemaal in orde is. Met een akoestische scan doen we gericht metingen om geluidswering, geluidshinder en eventuele verbetermogelijkheden in kaart te brengen.

BOEI-inspectie

We beschikken over BOEI-gecertificeerde adviseurs voor een integrale inspectie van uw gebouw. BOEI staat voor Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767, Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Het voordeel van de BOEI inspectiemethode is dat het de uitkomsten van afzonderlijke inspecties combineert tot één totaalbeeld. Juist in de samenhang tussen de verschillende aspecten ligt de basis voor verbeteringen en beheer.

Innovatie! Kompas VR Scan

Bij Kompas zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om data te verzamelen én te visualiseren. Voor onze eigen Kompas VR scan maken we gebruik van de laatste virtual reality technologie om een gebouw te analyseren. Het resultaat is een realistische 360 graden weergave van een gebouw. Ideaal voor zowel technische als commerciële doeleinden. Inmeten en werk voorbereiden kan virtueel gebeuren en toekomstige gebruikers krijgen alvast een inkijkje in het gebouw ná een verbouwing. Informeer naar de mogelijkheden van onze Kompas VR scan.

Kompas VR Scan + Data

In een geavanceerdere versie van de reguliere VR scan kan aan elk punt in de 360 graden beelden data worden gekoppeld, bijvoorbeeld over de techniek of gebruikersinformatie. Zo vormen de beelden zelf de interface naar de achterliggende gegevens.

Duurzaamheid en comfort

Wij geloven dat er in de toekomst alleen ruimte is voor duurzame gebouwen. Tegelijkertijd mag duurzaamheid nooit ten koste gaan van leefbaarheid. Wij ontwikkelen en transformeren gebouwen waarin niet alleen de energieprestaties top zijn, maar ook de medewerkers zelf optimaal presteren. Maximaal welbevinden van mensen en minimale impact op het milieu gaan weldegelijk samen.

Energiestudies en scenarioberekeningen

Wij geloven dat er in de toekomst alleen ruimte is voor duurzame gebouwen. Tegelijkertijd mag duurzaamheid nooit ten koste gaan van leefbaarheid. Wij ontwikkelen en transformeren gebouwen waarin niet alleen de energieprestaties top zijn, maar ook de medewerkers zelf optimaal presteren. Maximaal welbevinden van mensen en minimale impact op het milieu gaan weldegelijk samen.

Labels

Er zijn diverse labels waarmee u kunt aantonen wat de duurzaamheids- of energieprestatie van uw pand is. Wij begeleiden u naar het gewenste label en hebben eigen specialisten in huis die gecertificeerd zijn om dit te toetsen.

EPA U &W

Het EPA U-energielabel is verplicht voor utiliteitsgebouwen. Hiermee laat u zien hoe energiezuinig uw gebouw is en welke energiebesparende stappen u nog kunt zetten. Onze EPA-adviseur kan uw energielabel voor u registreren.
Daarnaast stellen wij uw gepersonaliseerd maatwerkadvies op waarbij u keuzes hebt tussen investeringen en terugverdientijden.
Voor woningen kunnen wij tevens uw EPA-W verzorgen.

BENG

Let op: heeft u op dit moment nieuwbouw in voorbereiding, vraag ons dan altijd om advies over de BENG-eisen! BENG is vanaf 1 januari 2020 verplicht voor alle nieuwbouw in Nederland en gaat een stuk verder dan EPA. BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen en dat geeft al aan hoe streng de eisen zijn. Op dit moment worden deze eisen nog in detail uitgewerkt door de overheid, maar veel is al bij ons bekend. Neem contact met ons op voor een BENG scan van uw nieuwbouwplannen.

BREAAM

We zijn enthousiast over BREAAM-NL, omdat we de duurzaamheid van gebouwen er integraal mee kunnen meten en beoordelen. Doordat BREAAM zo hoog aangeschreven staat, levert het naast inzicht aanzienlijke voordelen op. Een BREAAM-certificaat vergroot bijvoorbeeld uw subsidiekansen en kan zelfs de waarde van uw gebouw aanzienlijk verhogen.

GPR

GPR Gebouw maakt de duurzaamheid van een gebouw zichtbaar in vijf thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. De kracht van GPR is dat de bijbehorende software heel overzichtelijk is en communicatie met het hele bouwteam vereenvoudigt. Wij kunnen lezen en schrijven met GPR Gebouw, vraag gerust om een demonstratie.